Over Mezelf

Ik heb het grootste deel van mijn leven genegeerd wat mij ten diepste beroert van binnen en mijn passie niet geleefd.
Het  ‘stormde’ altijd van binnen….. Mijn levensenergie wilde naar buiten stromen en omdat ik dat niet liet gebeuren vertaalde dat zich in allerlei (lichamelijke/geestelijke) ongemakken.
Die diepste gevoelens, mijn zielenroerselen, vond ik moeilijk te benoemen in het directe contact met anderen.
Wél kon ik ze voor mezelf opschrijven in gedichten, verhalen, reflecties…

Wie ben ik?
Mijn naam is Glenda de Graav, bijna 57 jaar oud.
Wie ik bèn ben ik nog steeds aan het ontdekken. Mede door het opspelen van spier-en gewrichtsklachten en vaak haast ondraaglijke zenuwpijnen in mijn benen in de laatste 10 jaren ben ik gaan stilstaan bij mijn leven.

Voor het eerst nam ik toen de tijd om me te gaan verdiepen in de relatie tussen mijn lichamelijke klachten en hoe ik in het leven stond. Daarvoor had een gevuld leven met het grootbrengen van vier zonen, werken en vrijwilligerswerk mijn volledige aandacht gehad.  Ik had me nooit écht bezig gehouden met hoe het met MIJ ging…. voélen hoe het met mij ging, want erover nadénken kon ik maar al te goed. Ik was een ster in het kunnen benoemen wat ik had vergaard om me heen en gebuikte dat als graadmeter voor mijn welbevinden. Ik had het dus goed, vond ik…. en in materieel opzicht was dat ook zo.

Zo’n 10 jaar geleden deed ik van alles via medicatie e.d. om mijn steeds erger
wordende lichaamspijnen onder controle te krijgen.
Dit was echter blijkbaar niet voldoende voor mijn helingsproces.
In die periode, waarin ik letterlijk stil kwam te liggen door de beperking van
mijn lichaam ben ik gaan stilstaan bij wat ik nog wèl kon. Ik ging op zoek naar
mijn unieke talenten. Zo is het idee ontstaan om uit de vele gedichten, die ik al
had geschreven, een boekje te maken. De eerste in de rij….
Ik heb de gedichten laten gepaard gaan door verhalen, die willen uitnodigen tot overdenken. Met het doel om zo wellicht anderen te steunen en ter (h)erkenning van
de thema’s, die we allen tegenkomen in het leven.

Zo zijn mijn boekjes HEEL hart , TROOST-rijk  en Verbinding verlegd…ontstaan.

Via het schrijven kom ik stap voor stap dichter bij wie ik ben en wil zijn. Meet Glenda…
Via haar schilderingen ondersteunt Riet Raatgever mijn gedichten en verhalen op haar eigen wijze.