Over Troost-rijk

GE DIGITAL CAMERATroost-rijk

Definitief afscheid moeten gaan nemen van het leven is één van de moeilijkste opgaven voor de mens.
Het is een onomkeerbaar proces.
Voor degene, die gaat overlijden.
Voor degenen, die achterblijven.

Via dit boek wordt contact gelegd met degene,
die ervoor heeft gekozen zijn/haar ziekte
vol-ledig uit te gaan leven.
Een dapper besluit voor een moeilijk proces,
dat raakt tot in het diepst van de ziel.

Moge het beschrevene u tot steun en troost zijn
en een ieder die het leest verrijken.

Dit boek is als eerbetoon gemaakt aan een overleden vriendin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>